Daňová přiznání

Zajistíme Vám vyhotovení daňových přiznání pro fyzické i právnické osoby. Součástí zpracování daňových přiznání je i daňová optimalizace.

Zpracujeme tato daňová přiznání:
 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Daň z příjmu právnických osob
 • Daň z přidané hodnoty
 • Silniční daň
 • Daň ze závislé činnosti a srážková daň
 • Daň z nemovitých věcí
 • Daň z nabytí movitých věcí

Zajistíme vrácení DPH uhrazené v rámci plateb českými podnikateli v zemích Evropského společenství ze zboží a služeb.

Vracení DPH ze zemí EU

Požádat o vracení DPH u zboží a u služeb pořízených v členských zemích Evropského společenství je možné v případě, že podnikatel splní následující podmínky:

 1. je registrován jako plátce daně z přidané hodnoty v členském státě svého sídla nebo místa podnikání
 2. v zemi, po které je vrácení daně z přidané hodnoty žádáno:
  •  není registrován k dani z přidané hodnoty,
  • nemá sídlo ani pobočku,
  • nepodniká (vývoz zboží a služeb s místem plnění v tuzemsku (ČR) se za podnikání na území dané země nepovažuje)

 

Vrácení DPH je možné u těchto nákupů:

 • nákupy pohonných hmot, mýtném, silniční daň, jízdné
 • účast na výstavách a veletrzích, školení, semináře a konference
 • přeprava, ubytování, stravování
 • nájmy movitých věcí, automobilů, autopůjčovny
 • servisní činnosti, opravy movitých věcí
 • platby za zboží, které je nakoupeno a zároveň v dané zemi spotřebováno
 • marketingové náklady
 • náklady za poradenství, zastupování, apod.

 

Žádost o vrácení DPH

Žádost se podává povinně elektronicky nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně. Částka požadované vrácené daně musí být minimálně 50 EUR.