Účetnictví SVJ

Pro společenství vlastníků jednotek a ostatní majitele bytových domů, kteří si technickou správu, ekonomicku správu a peněžní operace zajišťují sami, nabízím vedení účetnictví.

Vedení účetnictví

  • vedení účetnictví v rozsahu a členění dle platných právních předpisů
  • vedení a tisk souvisejících účetních knih a evidencí
  • inventarizace majetku, pohledávek a závazků; inventurní soupisy
  • vypracování roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k závěrce)
  • zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob (vznikne-li společenství daňová povinnost)
  • elektronická podání přiznání a výkazů na úřady na základě plné moci

Technická a ekonomická správa

Požadujete komplexní správu bytového domu (technickou správu, ekonomickou správu a vedení účetnictví)?

Obraťte se na nás zde: http://z-consult.cz/