Novelou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů došlo k 1.1.2016 mimo jiné ke změně povinnosti ve zveřejňování účetní závěrky společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) ve sbírce listin. Povinnost zveřejnit účetní závěrku: • do 31.12.2015: povinnost zveřejnit účetní…