Příjmy plynoucí z dohod o provedení práce mohou být zdaněny srážkovou daní (daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby) nebo zálohovou daní. V obou případech je sazba 15%. Postup zdanění příjmů z dohod o provedení práce se v roce 2015 nemění,…